Logo

Ing. Peter Svrček – P.S – PROJEKT
Sládkovičova 1222/73
024 01 Kys.Nové Mesto

IČO: 47 830 361
DIČ: 1087071040


Zapísaný v Okresnom úrade Žilina – odbor živnostenského podnikania
číslo živnostenského registra 580-54510

projekcia.svrcek@gmail.com
 0904 384 495