• Vypracovanie projektu rodinných domov, bytov, penziónov, chát, garáži, drevodomov a podobne.
  • Zakreslenie jestvujúceho stavu
  • Rekonštrukcie a prístavby rodinných domov
  • Projekty rodinných domov na mieru
  • Jednotlivé prípojky a profesie k projektom (voda, plyn, elektrina, kanalizácia, statika, tepelnotechnické posudky, požiarna ochrana,) a iné..
  • projekt pre územné konanie
  • projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt
  • projekt pre dodatočné stavebné povolenie
  • projekt pre kolaudáciu
  • dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby