ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA (Projekt k územnému konaniu)

 • Situáciu osadenia objektu
 • Technickú správu k úz. konaniu
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží (suterén, prízemie, podkrovie)
 • Rez objektom
 • Pohľady

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Projekt rodinného domu na mieru vrátane zmien – (situácia, architektúra, statika a prípojky) za cenu katalógového projektu

ČASŤ ARCHITEKTÚRA

 • Situáciu osadenia objektu a pripojenia na všetky inžinierske siete
 • Súhrnnú a sprievodnú technickú správu
 • Základy
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží (suterén, prízemie, podkrovie)
 • Rez objektom (+ výpis podláh)
 • Krov (+ výpis prvkov krovu)
 • Pôdorys strechy
 • Pohľady
 • Výpis okien a dverí
 • Detaily (ak sú potrebné)

VIZUALIZÁCIA OBJEKTU

 • Pohľady (z exteriéru)
 • prípadne návrhy a alternatívy vo farebnosti

ČASŤ STATIKA

 • Statický posudok stavby
 • Výkresy tvaru, výstuže, rezy, schématické rezy a výpisy ocele (ak sú potrebné)

ČASŤ PRÍPOJKY (PROFESIE)

Platí pre jednotlivé prípojky

 • Vodovodná prípojka, resp. Studňa
 • Kanalizačná prípojka, resp. Žumpa (ČOV)
 • Elektrická prípojka
 • Plynová prípojka

Domové rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie, kúrenia- cena je individuálna podľa zložitosti projektu a použitej technológie

ČASŤ POSUDKY

 • Tepelnotechnické posúdenie (Projektové energetické hodnotenie stavby)
 • Projekt požiarnej ochrany
 • a iné…

Cena za projekt rodinného domu, resp. ostatných druhov a typov projektu (halové objekty, sklady, garáže, a iné) je možne určiť na základe rozsahu a náročnosti daného projektu.